адреса шапка

Адреса виробництва: 18008, м.Черкаси, вул.Смілянська 149

шапка контакти

Шапка моб

    Виробництво та продаж

  •  Спеціальних кузовів
  •  Комерційної техніки
  •  Комунальної техніки

Ми виробляємо інноваційну модульну автотехніку та даруємо позитивні емоції та турботу кожному, хто співпрацює з нами. МОКА - надійний партнер Вашого бізнесу.

Трансформуй ключові тренди логістики разом з МОКА

Шапка слоган

Ми виробляємо інноваційну модульну автотехніку та даруємо позитивні емоції і турботу кожному, хто співпрацює з нами.
МОКА - надійний партнер Вашого бізнесу.

Пріоритети розвитку машинобудівної промисловості у рамках антикризової політики України

ПРІОРИТЕТИ РОЗВИТКУ МАШИНОБУДІВНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ У РАМКАХ АНТИКРИЗОВОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ 

Машинобудування є однією з основних галузей промисловості України, де зосереджено 20 % основних засобів промисловості та виробництво інноваційної продукції з високим рівнем доданої вартості. Обґрунтування пріоритетів розвитку вітчизняного машинобудування сприятиме відновленню його ролі у якості локомотива економічного зростання України та забезпеченню модернізації економіки держави загалом. Випереджаючий розвиток машинобудівної промисловості сприятиме:

- досягненню позитивного синергетичного ефекту в супутніх галузях промисловості, насамперед гірничо-видобувній, чорній та кольоровій металургії, металообробці через збільшення споживання їх продукції;

- створенню замкнених виробничих циклів, побудованих на коопераційних зв’язках між українськими підприємствами;

- розвитку внутрішнього ринку збуту споживчих і промислових товарів власного виробництва;

- зростанню частки товарів з високою доданою вартістю у загальному експорті товарів, зменшенню негативного сальдо зовнішньої торгівлі товарами;

- загальному пожвавленню виробничої активності, що призведе до збільшення прибутків підприємств, які можуть бути спрямовані на технічне переозброєння та модернізацію виробництв;

- створенню додаткових робочих місць у машинобудівній і супутніх галузях.